Wszywka alkoholowa Lublin – Esperal

Implantacja, czyli wszywki alkoholowe Lublin stosuje, jako jedną z metod uwrażliwienia terapii w leczeniu przewlekłego alkoholizmu. Każda sterylna tabletka do implantacji o nazwie Esperal zawiera 100 mg disulfiramu, który ma działanie antyalkoholowe i uniemożliwia picie alkoholu.

Esperal Lublin

Wszywka alkoholowa na leczenie alkoholizmu - esperal Lublin

Dlaczego Esperal Lublin wykorzystuje do terapii antyalkoholowej?

Podstawową zasadą leczenia wszywką alkoholową Esperal jest sztuczne tworzenie sytuacji, w której spożywanie alkoholu prowadzi do złego stanu zdrowia. Dlatego przed zabiegiem pacjent jest informowany o przeciwwskazaniach i konsekwencjach oraz udziela świadomej zgody na zabieg wszycia Esperalu. Tak jak metoda leczenia alkoholizmu, podobnie wszelkie inne metody leczenia, są przeprowadzane za osobistą zgodą pacjenta.

Każdy pacjent uzyskuje informację, że wszywkę alkoholową Lublin zastosuje tylko wtedy, gdy dana osoba powstrzyma się od picia alkoholu przez 3-4 dni lub podda się odtruciu organizmu z metabolitów alkoholowych. Czas implantacji leku dobierany jest indywidualnie podczas osobistej konsultacji z lekarzem.

Implementacja wszywki alkoholowej w Lublinie

Jak przeprowadzany jest zabieg wszywki alkoholowej Lublin informuje pacjenta i jego rodzinę?

Wszywkę Esperalu Lublin przeprowadza w mięśniach pośladków lub łopatki. W przyszłości następuje stopniowe wchłanianie leku z ciągłym krążeniem we krwi o określonym stężeniu disulfiramu. Zabieg implantowania wszywki alkoholowej przeprowadza się w sterylnych warunkach przy ścisłym przestrzeganiu zasad aseptyki. Używane są jednorazowe instrumenty medyczne. Decydując się na Esperal wszywka nie spowoduje stanu zapalnego w miejscu jej zaaplikowania.

Wszycie Esperalu jest przeprowadzane w znieczuleniu miejscowym i nie powoduje dyskomfortu.

Wszywając Esperal Lublin uświadamia pacjenta o uwrażliwieniu organizmu na działanie alkoholu, bez konieczności stosowania codziennej tabletki leku. Disulfiram zwiększa wrażliwość organizmu na alkohol, hamuje aktywność dehydrogenazy aldehydowej i powoduje objawy zatrucia, jeśli pacjent spożywa alkohol podczas leczenia tym lekiem.

Jaka jest reakcja organizmu podczas spożywania alkoholu i leczenia Esperalem Lublin informuje każdą osobę?

Poważne reakcje spadku ciśnienia krwi aż do zapaści
Zapalenie mięśnia sercowego i ostry zawał mięśnia sercowego
Utrata przytomności, drgawki
Krwawienie wewnątrzczaszkowe
Zaburzenie rytmu serca

Jeśli dana osoba ma przeciwwskazania do zastosowania Esperalu Lublin zaleca inną metodę leczenia uzależnienia od alkoholu, biorąc pod uwagę istniejące choroby. Czas trwania zabiegu wszywki alkoholowej Esperal wraz z konsultacją wynosi około godziny.

Przeciwwskazania do wszycia Esperalu

Pomimo faktu, że wszywki alkoholowe są skutecznym sposobem wychodzenia z uzależnienia Esperal nie jest odpowiedni dla wszystkich. Ta metoda ma dość szeroką listę przeciwwskazań. Po pierwsze, wszywkę alkoholową Lublin implantuje przy całkowitej trzeźwości, całkowicie jest wykluczony w stanie odurzenia lub kaca. Po drugie, Esperal jest przeciwwskazany w chorobach układu sercowo-naczyniowego, nerek i wątroby, cukrzycy. Po trzecie, jeśli pacjent cierpi na psychozę, zaburzenia psychiczne i nie jest w stanie kontrolować swojego zachowania, wszycie Esperalu jest niemożliwe. Wreszcie, wszycie Esperalu Lublin nie dokona w przypadku ciąży.