Przewlekłe i długotrwałe spożywanie alkoholu powoduje uszkodzenie neuroprzekaźników w mózgu, które są odpowiedzialne za przesyłanie informacji. Początkowo alkohol aktywizuje neuroprzekaźnik GABA, który jest odpowiedzialny za uczucie relaksu i spokoju. Jednak nadmierne i długotrwałe spożywanie alkoholu hamuje aktywność GABA. Prowadząc do tego, że zwiększa się tolerancja alkoholu a osobie uzależnionej potrzeba więcej alkoholu. Gdy pijących nagle wstrzyma lub znacznie ograniczy spożycie alkoholu, neuroprzekaźniki wcześniej tłumione przez alkohol powracają do prawidłowego funkcjonowania. Chory odczuwa skutki ograniczenia alkoholu takie jak:  niepokój, drażliwość, pobudzenie, drżenie, drgawki i DTS.

Rate this post